Jeugdwet

Bij jeugdhulp gaat het vaak om het krijgen van informatie of advies, opvoedondersteuning, pleegzorg, psychische hulp, of ondersteuning als je kind een beperking heeft. In de Jeugdwet is geregeld dat de gemeente verantwoordelijk is voor deze hulp. Bij wie je moet zijn voor een verwijzing voor jeugdhulp verschilt per gemeente, maar in het algemeen kunnen de gemeente, het sociaal wijkteam of je huisarts verwijzen. Je kunt ook zelf jeugdhulp regelen, dus zonder de gemeente. Omdat dat ingewikkeld kan zijn, hebben we een cliëntroute ontwikkelt die je helpt je weg te vinden in alle organisaties en regels. Voor jongeren hebben we een aparte jongerenroutes in de jeugdhulp ontwikkeld. Meer informatie over jeugdhulp vind je op de website van de Rijksoverheid.

De Jeugdwet regelde ook de rechten van cliëntenraden en andere vormen van medezeggenschap. Dat is veranderd. Per 1 juli 2020 is de medezeggenschap binnen de jeugdzorg geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).

Waar ben je naar opzoek?

Publicaties (1)

Medezeg­genschap in de jeugdhulp nu nog verankerd in Jeugdwet Huidige wetgeving op het gebied van de medezeggenschap in de jeugdhulp

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.