Wmcz 2018

Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) van kracht. In deze wet zijn de rechten van cliëntenraden en andere vormen van medezeggenschap geregeld, ook binnen de jeugdzorg. Er is één uitzondering: de Wmcz 2018 geldt niet voor aanbieders die zorg verlenen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Hier vind je informatie over de Wmcz 2018. We geven onder meer aan wat de verschillen zijn tussen de Wmcz 2018 en de Jeugdwet waarin de medezeggenschap eerst was geregeld. En je leest hier wat een cliëntenraad met de Wmcz 2018 kan.

Hoe LOC Jeugd cliëntenraden helpt

Met de nieuwe Wmcz 2018 komt er veel op cliëntenraden af. LOC heeft in het kader van de Wmcz 2018 een aantal brochures ontwikkeld:

Daarnaast geven we cursussen over de Wmcz 2018 en bieden we trainingen op maat aan.

Heb je vragen of behoefte aan ondersteuning? Neem contact op met de Vraagbaak van LOC via vraagbaak@loc.nl of 030 284 3200. Onze adviseurs Jeugd helpen je graag.

Waar ben je naar opzoek?