Dienstver­lening

LOC Jeugd is er voor jongeren en ouders die te maken hebben (gehad) met jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Wij ondersteunen cliëntenraden Jeugd en jongerenraden en werken met hen samen in projecten. Voor jongerenraden werken we daarbij samen met het JeugdWelzijnsBeraad (JWB).

Wij vinden dat ouders en jongeren altijd inspraak moeten hebben als het gaat om de zorg, hulp en ondersteuning die zij krijgen. Zij moeten in staat worden gesteld om hun belangen te behartigen. Door de krachten te bundelen, kunnen we gezamenlijk de stem van ouders en jongeren kracht bijzetten, bijvoorbeeld richting het ministerie. Daarom is het belangrijk dat je lid wordt van LOC Jeugd.

Lid worden

Cliëntenraden Jeugd, jongerenraden en andere medezeggenschapsorganen kunnen lid worden van LOC Jeugd. Door lid te worden:

 • krijg je informatie en advies (op maat) bij het organiseren en het hebben van inspraak;
 • kun je werken aan de professionalisering van je cliëntenraad of jongerenraad door onze trainingen te volgen;
 • kun je andere actieve ouders en jongeren ontmoeten en ervaringen delen tijdens onze netwerkbijeenkomsten;
 • kun je aan de slag met andere – nieuwe – manieren van inspraak hebben zoals met de methode Adviesvangers.

Meld je hier aan als lid

Ons aanbod

In overleg met de leden heeft LOC ervoor gekozen om een speciaal ‘light’ pakket aan te bieden voor cliëntenraden en jongerenraden in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het biedt ons de mogelijkheid om mensen te hebben die op lokaal, regionaal en landelijk niveau cliëntenraden en jongerenraden kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld om hun stem te laten horen bij zorgkantoren, verzekeraars, de Tweede Kamer en de ministeries.

Ons ‘light’ pakket

Dit pakket kost € 875 per cliëntenraad Jeugd, jongerenraad of ander medezeggenschapsorgaan, per jaar. Daarvoor krijg je:

 • Een Vraagbaak voor al je vragen.
 • Actuele informatie via onze nieuwsflitsen en –brieven (wekelijks). Periodiek komt er een speciale nieuwsbrief Jeugd uit met actuele thema’s (elke 6 weken).
 • Een portal met tips voor belangenbehartiging en medezeggenschap, verhalen van ouders en jongeren en de mogelijkheid om je eigen verhaal te delen.
 • Inspiratie via het tijdschrift Zorg en Zeggenschap (4 keer per jaar).
 • Trainingen zoals Herken je Recht en de Wmcz 2018 (op basis van beschikbaarheid).
 • Ondersteuning bij het werken in een cliënten-/jongerenraad. Bijvoorbeeld: hoe bouw ik een netwerk op, hoe ga ik om met de bestuurder of hoe werf ik leden (4 uur ondersteuning op maat per jaar).
 • Hulp bij het lezen van begrotingen, jaarrekeningen of bouwplannen door onze speciale Expertpool.
 • Landelijke en regionale bijeenkomsten waar je andere jongeren en ouders kunt ontmoeten en thema’s kunt agenderen (minimaal 2 per jaar).

Wil je meer weten? Wil je ondersteuning op maat? Wil je je bij ons aansluiten? Neem contact op met Inge van Dommelen, coördinator Jeugd, via i.vandommelen@loc.nl.

Aanmelden

Aanmelden van je jongerenraad, cliëntenraad Jeugd of ander medezeggenschapsorgaan als lid van LOC Jeugd kan via het aanmeldformulier.

Wijzigen of opzeggen

Wil je een lidmaatschap wijzigen of opzeggen? Stuur dan uiterlijk op 1 oktober een brief naar LOC, Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht. Het lidmaatschap wordt dan per 1 januari van het daaropvolgende jaar stopgezet. Graag ontvangen wij de opzegging of wijziging van de cliëntenraad zelf. We stellen het op prijs als je de reden van wijziging of opzegging erbij vermeldt.

Voor gemeenten

Gemeenten vragen LOC Jeugd steeds vaker om op een vernieuwende manier de participatie van jongeren en ouders in hun gemeente op te zetten. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van nieuw beleid. Dit deden we bijvoorbeeld voor de gemeente Utrecht.
Wil je meer weten? Wil je in je gemeente ondersteuning op maat? Neem contact op met Inge van Dommelen, coördinator Jeugd, via i.vandommelen@loc.nl. Wij helpen graag.

Actueel

Meer

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.