Dienstver­lening

LOC Jeugd is een netwerk van jongeren, ouders en professionals in de jeugdzorg. We willen dat ieder kind, iedere jongere een waardevol leven kan leiden. Ook als hij of zij zorg nodig heeft. We hebben dat uitgangspunt verwoord in de visie waardevolle zorg. Daarin zeggen we dat de (jeugd)zorg zich moet richten op dat wat voor mensen waardevol is, op wat zij belangrijk vinden. Vanuit die visie ondersteunen we cliëntenraden.

Onze brede dienstverlening

Wij ondersteunen cliëntenraden in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering zodat zij zo goed mogelijk de belangen van hun achterban kunnen behartigen. Dat doen wij met:

 • Training op maat
  Vaak hebben cliëntenraden speciale wensen voor een training. LOC stemt deze wensen af en maakt een training op maat.
 • Cursussen
  Medezeggenschap – Over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Deze wet beschrijft de rechten, plichten en bevoegdheden van cliëntenraden.
  Visie op medezeggenschap – Voor cliëntenraden en organisaties: Hoe willen we dat medezeggenschap er bij ons uitziet? Welke afspraken horen daarbij?
  Samenwerken met bestuurders – Hoe wil je dat de samenwerking met de bestuurder eruitziet? En wat is daarvoor nodig?
  Teambuilding
  Contact met de achterban
 • Advies en begeleiding bij
  – Herinrichten van de medezeggenschap.
  – Andere vormen van medezeggenschap zoals Adviesvangers.
  – Beoordelen van begrotingen, financiën en verbouwingen.
 • Hulpmiddelen
  – Brochures als ‘Basisinformatie medezeggenschap voor jongeren en ouders’.
  – Stappenplan Gedragscode: omdat een cliëntenraad die goed samenwerkt effectiever is.
  – Toolbox Medezeggenschap met informatie, voorbeeldbrieven en hulpmiddelen.
  – Schatkist Jongerenraden vol informatie en hulpmiddelen.
 • Website www.locjeugd.nl
  Actuele informatie voor cliëntenraden, uitleg over de wet, adviesonderwerpen en nog veel meer.
 • Netwerkbijeenkomsten
  Cliëntenraden leren van elkaar.
 • Vraagbaak@loc.nl
  Voor alle vragen over medezeggenschap.

Voordelen van het lidmaatschap

 • Gratis een training op maat van een dagdeel (4 uur) t.w.v. 416 euro voor leden en 496 euro voor niet-leden.
 • Gratis deelname aan alle openbare trainingen en cursussen van LOC en LOC Jeugd (dat zijn er zeker 10 per jaar).
 • Gratis deelname aan trainingen en cursussen door de cliëntenraadondersteuner.
 • Advies van experts bij het beoordelen van begrotingen, financiën en verbouwingen.
 • Belangenbehartiging op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
 • Ongelimiteerd gebruikmaken van de Vraagbaak van LOC voor alle vragen over medezeggenschap.
 • Vier keer per jaar het magazine Zorg & Zeggenschap.


Omdat we nu beter samenwerken en weten wat we – moeten – doen, is het werk in de cliëntenraad efficiënter en effectiever geworden, en ook veel leuker.

Kosten

Het lidmaatschap voor cliëntenraden in de jeugdzorg kost 875 euro per cliëntenraad per jaar.

Aanmelden

Aanmelden van de cliëntenraad als lid van LOC Jeugd kan via het aanmeldformulier.

Wijzigen of opzeggen

Wil je een lidmaatschap wijzigen of opzeggen? Stuur dan uiterlijk op 1 oktober een brief naar LOC, Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht. Het lidmaatschap wordt dan per 1 januari van het daaropvolgende jaar stopgezet. Graag ontvangen wij de opzegging of wijziging van de cliëntenraad zelf. We stellen het op prijs als je de reden van wijziging of opzegging erbij vermeldt.

Voor gemeenten

Gemeenten vragen LOC Jeugd steeds vaker om op een vernieuwende manier de participatie van jongeren en ouders in hun gemeente op te zetten. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van nieuw beleid. Dit deden we bijvoorbeeld voor de gemeente Utrecht.
Wil je meer weten? Wil je in je gemeente ondersteuning op maat? Neem contact op met LOC via loc@loc.nl. Wij helpen graag.

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.