Publicaties

LOC helpt mensen om de medezeggenschap zo goed mogelijk vorm te geven. Onder andere door handreikingen en filmpjes te maken. Die zijn hier te vinden. Zoeken kan op naam of op thema. Je vindt hier ook enkele handreikingen en filmpjes van andere organisaties omdat ze belangrijke informatie bevatten.

Kun je iets niet vinden? We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Filter op thema:

Model medezeg­genschapsregeling Wmcz 2018

Een samenwerking tussen LOC Jeugd en Jeugdzorg Nederland

In dit model staan suggesties die de cliëntenraad en de zorgorganisatie kunnen gebruiken bij het opstellen van de eigen medezeggenschapsregeling. Je kan de teksten gebruiken of aanpassen zodat deze past bij de medezeggenschap in jouw organisatie en bij jouw cliëntenraad.

lees verder

Bewaar­kaart advies­recht profielschets leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Geplaatst op 25 juni 2020 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden, Wmcz 2018, Hulpmiddelen
In deze bewaarkaart vind je handvatten en tips om invulling te geven aan het adviesrecht op de profielschets voor de bestuurder(s) en de raad van toezicht.

lees verder

Het externe netwerk van cliënten­raden in de jeugdzorg

Een overzicht van partijen waarmee je te maken kunt krijgen

Door zicht te hebben op het speelveld waarbinnen je als cliëntenraad werkt, kun je op de juiste wijze en op de juiste plek invloed uitoefenen op de kwaliteit van de…

lees verder

Stap­penplan voor nieuwe afspraken met de cliënten­raad

Voor bestuurders en management in de jeugdzorg, in het kader van de Wmcz 2018

Geplaatst op 12 mei 2020 - Thema's: Wmcz 2018
Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) van kracht. Deze wet geldt ook voor aanbieders van jeugdzorg. Als gevolg daarvan moeten bestuurders en management…

lees verder

Eigen agenda van de raad

Draag als cliëntenraad ook zelf agendapunten aan voor het overleg.

Door als cliëntenraad zelf agendapunten aan te dragen voor het overleg, beïnvloed je actief het beleid van de instelling. Om tot een eigen agenda te komen, moet de cliëntenraad weten…

lees verder

Visie op medezeg­genschap

Van een gedragen visie naar concrete afspraken over medezeggenschap

Met deze handreiking krijg je handvatten, tips en concrete vragen om als cliëntenraad samen met het management in gesprek te gaan en zo te komen tot een gedeelde visie op…

lees verder

Bouwstenen voor cliënten­raden

Handreiking voor cliëntenraden die betrokken zijn bij nieuw- of verbouw

Geplaatst op 7 januari 2020 - Thema's: Adviesonderwerpen
In dit boekje geven we een overzicht van het bouwproces en de momenten van invloed door de cliëntenraad. Dit is de basiskennis. Daarnaast hebben we een aantal bijlagen bij dit boekje met verdiepende informatie die cliëntenraden verder helpen bij hun rol.

lees verder

Ondersteuner cliënten­raad

Geplaatst op 4 december 2019 - Thema's: Ondersteuners
In de brochure ondersteuner cliëntenraad lees je de LOC-visie op de taak, positie en functie van de ondersteuner cliëntenraad. De brochure geeft handvatten hoe de ondersteuner zijn rol in kan vullen.

lees verder

Welkom in de cliënten­raad | 10 vragen en antwoorden

10 vragen en antwoorden

Geplaatst op 26 november 2019 - Thema's: Cliëntenraden, Hulpmiddelen
In dit handzame boekje worden tien vragen beantwoord die voor nieuwe leden van cliëntenraden van belang kunnen zijn. Lees ook het andere deel van dit boekje: 10 tips voor starters

lees verder

Welkom in de cliënten­raad | 10 tips voor starters

10 tips voor starters

Geplaatst op 26 november 2019 - Thema's: Cliëntenraden, Hulpmiddelen
In dit handzame boekje staan tien tips die voor nieuwe leden van cliëntenraden. Lees ook het andere deel van dit boekje: 10 vragen en antwoorden

lees verder

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.