Publicaties

LOC helpt mensen om de medezeggenschap zo goed mogelijk vorm te geven. Onder andere door handreikingen en filmpjes te maken. Die zijn hier te vinden. Zoeken kan op naam of op thema. Je vindt hier ook enkele handreikingen en filmpjes van andere organisaties omdat ze belangrijke informatie bevatten.

Kun je iets niet vinden? We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Filter op thema:

Cliënten­raden over actuele thema’s in de jeugdbescher­ming en jeugdrec­las­sering in 2020

Het vervolg op het onderzoek naar medezeggenschap in de jeugdbescherming en jeugdreclassering

Dit rapport bespreekt de opvattingen van cliëntenraden over actuele thema’s. Centraal staat volgende vraag: Welke betekenis zouden de verkennende gesprekken in het kader van medezeggenschap kunnenhebben voor: a. het normenkader…

lees verder

Medezeg­genschap passend organiseren

Een stappenplan voor jeugdzorgaanbieders

Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) van kracht. Deze wet geldt ook voor alle aanbieders van jeugdzorg. Door medezeggenschap passend te organiseren draag je samen met jongeren en ouders bij aan waardevolle jeugdzorg: zorg die aansluit bij wat jongeren en hun ouders nodig hebben om hun leven te leiden op een manier die bij hen past.

lees verder

Het opzetten van een cliënten­raad

Een stappenplan voor jongeren en ouders

Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) van kracht. Deze wet geldt ook voor aanbieders van jeugdzorg. Met dit stappenplan helpen we jongeren en…

lees verder

Rapport ‘Medezeg­genschap in de jeugdbescher­ming en jeugdrec­las­sering’

Een verkennend onderzoek door LOC Jeugd

LOC wilde inzicht krijgen in de wijze waarop zeggenschap binnen de gecertificeerde instellingen in de praktijk wordt vormgegeven. En op welke manier de cliënten en cliëntenraden van de gecertificeerde instellingen een effectieve bijdrage zouden kunnen leveren aan het kwaliteitsbeleid in de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

lees verder

Checklist medezeg­genschapsregeling

Een hulpmiddel voor de praktijk

Geplaatst op 16 oktober 2020 - Thema's: Cliëntenraden, Dienstverlening aan cliëntenraden, Wmcz 2018, Hulpmiddelen
Deze checklist helpt in de aanloop naar het vaststellen van de medezeggenschapsregeling. Om nog eens na te gaan of je niets bent vergeten of iets niet helemaal conform de wet…

lees verder

Samen­vat­ting handreiking inspraak

Geplaatst op 17 september 2020
Dit is een samenvatting van de uitgebreide handreiking inspraak. Download ook de uitgebreide handreiking Inspraak in de Wmcz 2018

lees verder

Inspraak in de Wmcz 2018

Een handreiking voor zorgorganisaties en cliëntenraden

Geplaatst op 17 september 2020
Deze handreiking geeft informatie over inspraak en inspireert om daarmee aan de slag te gaan. Download ook de samenvatting van deze handreiking

lees verder

Model medezeg­genschapsregeling Wmcz 2018

Een samenwerking tussen LOC Jeugd en Jeugdzorg Nederland

In dit model staan suggesties die de cliëntenraad en de zorgorganisatie kunnen gebruiken bij het opstellen van de eigen medezeggenschapsregeling. Je kan de teksten gebruiken of aanpassen zodat deze past bij de medezeggenschap in jouw organisatie en bij jouw cliëntenraad.

lees verder

Bewaar­kaart advies­recht profielschets leden Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

Geplaatst op 25 juni 2020 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden, Wmcz 2018, Hulpmiddelen
In deze bewaarkaart vind je handvatten en tips om invulling te geven aan het adviesrecht op de profielschets voor de bestuurder(s) en de raad van toezicht.

lees verder

Het externe netwerk van cliënten­raden in de jeugdzorg

Een overzicht van partijen waarmee je te maken kunt krijgen

Door zicht te hebben op het speelveld waarbinnen je als cliëntenraad werkt, kun je op de juiste wijze en op de juiste plek invloed uitoefenen op de kwaliteit van de…

lees verder

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.