Publicaties

LOC helpt mensen om de medezeggenschap zo goed mogelijk vorm te geven. Onder andere door handreikingen en filmpjes te maken. Die zijn hier te vinden. Zoeken kan op naam of op thema. Je vindt hier ook enkele handreikingen en filmpjes van andere organisaties omdat ze belangrijke informatie bevatten.

Kun je iets niet vinden? We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Filter op thema:

Waar­devol­le medezeg­genschap

Bijeenkomsten 'Wmcz 2018 in de jeugdhulp'

Geplaatst op 31 juli 2019 - Thema's: Wmcz 2018
Nu de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) een feit is, zal deze ook gaan gelden voor cliëntenraden in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Jeugdhulporganisatie Elker - Het Poortje organiseerde daarom een bijeenkomst over: de Wmcz 2018, contact met de achterban en goede voorbeelden van cliëntenraden in andere delen van het land.

lees verder

Cliëntpar­ticipatie: delen van ervaringen bij GI De Jeugd- & Gezinsbescher­mers

Praktijkvoorbeeld actielijn 5 Zorg voor de Jeugd

Voor kinderen, ouders en hulpverleners kan een ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing een heftige ervaring zijn. Door cliëntparticipatie leert de sector van cliënten die hier ervaring mee hebben. Het leidt onder meer tot reflectie op het handelen van professionals en organisaties, en op de ontwikkeling van beleid.

lees verder

Speer­pun­ten voor residen­tiële jeugdhulp

Startschot voor het verbeteren van de residentiële jeugdhulp

Hoe zorgen we dat kinderen in de residentiële jeugdhulp echt goed geholpen worden? De speerpuntenagenda voor het verbeteren van de residentiële jeugdhulp bevat vier cruciale punten. Ze zijn opgesteld door een werkgroep van negentien experts uit de wetenschap en praktijk, met hulp van jongeren zelf.

lees verder

Het is mijn toekomst! Waar wachten we op?

Toegang tot de gespecialiseerde jeugdhulp: ervaringen en oplossingen van jongeren

de kinderombudsman van Rotterdam, vroeg aan een groot aantal jongeren wat hun ervaringen zijn in de gespecialiseerde jeugdhulp en wat er beter kan. Hun antwoorden vind je in dit boekje.

lees verder

Ik ben ontevreden over de hulp

Bezwaar-, klacht- en tuchtprocedures bij jeugdhulp en jeugdbescherming

In deze folder lees je wat je kunt doen als je niet tevreden bent over de hulp die je als kind, jongere, ouder of verzorger krijgt. Wat kun je doen, en waar of bij wie moet je zijn.

lees verder

‘Echt doen wat nodig is. Pleidooi voor kleinschalige jeugdhulp’

Geplaatst op 20 juni 2019 - Thema's: Vernieuwing
Op 21 november verschijnt het boek: ‘Echt doen wat nodig is. Pleidooi voor kleinschalige jeugdhulp’. Het vertelt dat de noodzakelijke vernieuwing stagneert. Terwijl er voldoende praktijken en inzichten van vernieuwers, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en professionals bewijzen dat de jeugdhulp veel beter kan. Daar moet in geïnvesteerd worden.

lees verder

Met het oog op de jeugd

verhalenbundel Transitieautoriteit Jeugd

Geplaatst op 8 juni 2019 - Thema's: Jongeren, Vernieuwing
In december 2018 heeft de Transitieautoriteit Jeugd haar werkzaamheden afgerond. Ter gelegenheid daarvan is de verhalenbundel ‘Met het oog op de jeugd’ verschenen. LOC droeg bij aan de totstandkoming hiervan.

lees verder

Samen met jeugd en ouders

Handreiking

Samen met jeugd en ouders. Duurzame participatie voor effectieve jeugdhulp: een handreiking voor gemeenten is inmiddels online en fysiek beschikbaar. De handreiking is samen met cliënten en cliëntenorganisaties tot stand…

lees verder

Notitie Medezeg­genschap en de Jeugdwet

LOC maakte samen met het Jeugdwelzijnsberaad, Defence for Children, Iederin en LPggz een notitie over medezeggenschap door jongeren en de nieuwe Jeugdwet. In de notitie is beschreven welke mogelijkheden jongeren,…

lees verder

De Advies­van­gers-met­hode

Hoe weet je wat jongeren willen en hoe betrek je ze bij het maken van plannen?

Adviesvangers zijn jongeren die zijn opgeleid om met leeftijdsgenoten in gesprek te gaan over vragen van gemeenten en organisaties. Met behulp van creatieve werkvormen dagen zij hen uit om mee…

lees verder

Bijeenkomsten

Makkelijk filmpjes maken en delen via je smartphone! 16 september, LOC, Hof van Transwijk 2 in Utrecht
Makkelijk filmpjes maken en delen via je smartphone! 16 september, LOC, Hof van Transwijk 2 in Utrecht
Makkelijk filmpjes maken en delen via je smartphone! 18 september, LOC, Hof van Transwijk 2 in Utrecht
Meer

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.