Jongeren

Heb je te maken met jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering en wil je iets weten, andere jongeren ontmoeten of iets doen? LOC Jeugd ondersteunt. Je kunt je bijvoorbeeld aansluiten bij het Netwerk Jongeren, en bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg en ondersteuning door actief te zijn als ervaringsdeskundige en je mening te geven in onderzoeken.

Wil je meer weten, heb je een goed idee of wil je meedoen, kijk bij de subthema’s of mail met onze vraagbaak via vraagbaak@locjeugd.nl. Ben je lid van een cliëntenraad, kijk dan ook zeker bij Cliëntenraden.

Waar ben je naar opzoek?

Praktijkvoorbeelden (1)

Nieuws (21)

Publicaties (15)

Echt aan tafel zitten, vragen stellen en meedoen Utrecht betrekt jongeren bij aanbesteding jeugdhulp
Medezeg­genschap in de jeugdhulp nu nog verankerd in Jeugdwet Huidige wetgeving op het gebied van de medezeggenschap in de jeugdhulp

Wat maakt de match tussen een jongere en jeugdprofessional? Wat werkt er in hun samenwerking en wat doet de jeugdprofessional dat de jongere echt verder helpt?