Cliëntenraden

Hier is informatie te vinden over medezeggenschap. Zoals uitleg over de wet, hulpmiddelen voor het werken in de cliëntenraad en adviesonderwerpen. De informatie is voor leden/voorzitters van cliëntenraden, ondersteuners, bestuurders en andere belangstellenden.

Cliëntenraden kunnen lid worden van LOC Jeugd. Lees hier over alle voordelen van het lidmaatschap.

Waar ben je naar opzoek?

Publicaties (33)

Cliënten­raden over actuele thema’s in de jeugdbescher­ming en jeugdrec­lassering in 2020 Het vervolg op het onderzoek naar medezeggenschap in de jeugdbescherming en jeugdreclassering
Medezeg­genschap passend organiseren Een stappenplan voor jeugdzorgaanbieders

Praktijkvoorbeelden (3)

Herfstnum­mer LOC-tijdschrift is uit! Geplaatst op 25 september 2020

Praat mee (2)

Maat­regelen voor con­tinuïteit van de zorg Geplaatst op 21 oktober 2019
Wet Zorg en Dwang, een nuance Geplaatst op 6 mei 2019