Tools

Set modelbrieven en advies­routes bij Wmcz 2018

Geplaatst op 31 juli 2020
Sinds 1 juli is de Wmcz 2018 van kracht. Daarmee veranderen de rechten en plichten van cliëntenraden en ook de procedures van advisering: zo deed bijvoorbeeld het instemmingsrecht zijn intrede. Om cliëntenraden te helpen bij de uitvoering van hun adviestaak, heeft LOC op aanvraag een set modelbrieven en adviesroutes beschikbaar. Let op: deze zijn exclusief voor leden van LOC.

lees verder

Podcast #2: Invloed op kwaliteitsbeleid

Geplaatst op 9 juli 2020
De tweede aflevering van de podcast mijmeren over medezeggenschap gaat over invloed op het kwaliteitsbeleid. LOC-adviseur Tiske Boonstra en coördinator medezeggenschap Thom van Woerkom in gesprek over het kwaliteit van zorg en de invloed van de cliëntenraad daarop.

lees verder

Animatie: uitleg over het Nor­men­kader

Wat is het Normenkader? In deze animatie leggen we dat in 2 minuten uit. Zodat jongeren en ouders weten waar staat aan welke eisen instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering moeten voldoen. En dat er ook rechten in het Normenkader zijn vastgelegd, zoals het recht van jongeren en (pleeg)ouders op inspraak in de hulpverlening.

lees verder

Nieuw: Bewaar­kaart advies­recht profielschets RvB – RvT

Geplaatst op 29 juni 2020 - Thema's: Wmcz 2018, Adviesonderwerpen, Hulpmiddelen
Als cliëntenraad wil je dat bestuurders en toezichthouders hun werk doen in het belang van de cliënten. Daarom is het belangrijk om invloed te hebben op wie dat zijn. Dat kan via de profielschetsen voor alle leden van de Raad van Bestuur (RvB) en Raad van Toezicht (RvT).

lees verder

Sum­merschool 2020 van Zorg voor de Jeugd

Geplaatst op 25 juni 2020 - Thema's: Jongeren, Ouders, Beleidsmakers & professionals
Tussen 2 juli en 27 augustus 2020 organiseert het programma Zorg voor de Jeugd weer de Summerschool. De 11 sessies zijn bedoeld om te inspireren, en te leren van en met vakgenoten van gemeenten, jeugdhulpaanbieders en ervaringsdeskundigen.

lees verder

Podcast #1: Visie op medezeg­genschap

Geplaatst op 2 juni 2020 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
De eerste aflevering van de podcast 'Mijmeren over medezeggenschap' gaat over visie op medezeggenschap. LOC-adviseurs Tiske Boonstra en Theo van Ooi gaan in gesprek over het waarom van medezeggenschap, en hoe je hier als cliëntenraad concreet mee aan de slag kunt.

lees verder

Routekaart voor mensen met een kwetsbare gezondheid

Geplaatst op 25 mei 2020 - Thema's: Coronavirus
Om kwetsbare mensen te beschermen voor het coronavirus heeft de overheid de afgelopen maanden veel maatregelen getroffen. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor de het dagelijks leven, vooral ook voor mensen met een kwetsbare gezondheid. De komende tijd worden deze maatregelen stap voor stap (verder) versoepeld. Het ministerie van VWS publiceerde een routekaart om duidelijk te maken welke maatregelen wanneer precies worden versoepeld. Daarbij gaat het onder meer om het ontvangen van bezoek, behandeling en zorg, dagbesteding en vervoer in verschillende sectoren.

lees verder

Nieuw filmpje: Beknopte uitleg Wmcz 2018

Beknopte uitleg Wmcz 2018 Per 1 juli aanstaande is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 van kracht, de Wmcz 2018. In een filmpje van minder dan 10 minuten geeft LOC-adviseur…

lees verder

Het externe netwerk van de cliënten­raad in de jeugdzorg

Door zicht te hebben op het speelveld waarbinnen je als cliëntenraad in de jeugdzorg werkt, kun je op de juiste wijze en op de juiste plek invloed uitoefenen op de kwaliteit van de jeugdzorg. Zowel binnen de instelling als daarbuiten.

lees verder

Stap­penplan voor nieuwe afspraken met de cliënten­raad

Geplaatst op 12 mei 2020 - Thema's: Wmcz 2018
Ook bestuurders en management van jeugdzorgaanbieders krijgen te maken met de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Zij moeten met de cliëntenraad nieuwe afspraken maken over de medezeggenschap. Hoe je dat in 6 stappen doet, lees je in de brochure Stappenplan voor nieuwe afspraken met de cliëntenraad van LOC Jeugd.

lees verder

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.