politiek en beleid

LOC-tijdschrift: ‘Met verhalen van mensen zelf de agenda bepalen’

Juist in deze tijd is het belangrijk na te denken hoe we onze toekomstige samenleving willen inrichten. Hoe vinden we daarbij oplossingen voor de vraagstukken? Het is hard nodig dat we vanuit LOC met alle betrokken cliëntenraden en vernieuwingsbewegingen daartoe het initiatief nemen. In verschillende artikelen delen mensen uit het LOC-netwerk hun ervaringen.

lees verder

Nieuwste LOC-tijdschrift over ontwik­kelin­gen in 2021

Met speciale aandacht voor wat we kunnen doen om de zorg zorg te laten zijn die aansluit bij wat ertoe doet voor mensen. Je kunt lezen over plannen van de overheid en van LOC. Zoals nieuwe vormen van LOC-diensten en vernieuwingsbewegingen. Zoals altijd zijn er natuurlijk ook cliëntenraadsleden aan het woord en anderen uit het LOC-netwerk. En nog veel meer.

lees verder

Ben of ken je iemand van 11-17 jaar? Doe dan mee met een Europees onderzoek!

Geplaatst op 16 oktober 2020 - Thema's: Jongeren, Meedoen als jongere, Vernieuwing
We hebben de ervaring van wat kinderen belangrijk vinden nodig, om iets te weten te komen over hun belevingswereld. De belevingswereld van kinderen is belangrijk als uitgangspunt voor beleid. Hoe kinderen dingen beleven, moet een uitgangspunt zijn voor de manier waarop mensen dingen doen waar kinderen mee te maken hebben. Zodat die dingen gedaan worden op een manier die aansluit op wat kinderen belangrijk vinden.

lees verder

Handvatten van het project ‘Jeugdhulp doen we samen’ staan online!

Geplaatst op 28 september 2020 - Thema's: Wetgeving, Hulpmiddelen, Beleidsmakers & professionals
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor toewijzing van zorg en ondersteuning aan jongeren met een zorgvraag en hun ouders. Voor een goede uitvoering van deze verantwoordelijkheid is het belangrijk dat jongeren en ouders betrokken zijn.Met het project ‘Jeugdhulp doen we Samen’ heeft LOC Jeugd samen met Ieder(in), MIND, Uw Ouderplatform en Zorgbelang Nederland handvatten opgesteld voor gemeenten om hiermee aan de slag te gaan.

lees verder

‘Cul­tuur­veran­dering nodig’ | Reactie LOC jeugd op wetsvoorstel

Geplaatst op 14 september 2020 - Thema's: Wetgeving, Beleidsmakers & professionals
LOC Jeugd vindt dat hoe het nu gaat in de jeugdzorg, niet is zoals het zou moeten gaan. De jeugdzorg sluit nog te vaak niet goed aan op wat kinderen, jongeren en ouders nodig hebben. Wat voor hen belangrijk is blijft te vaak buiten beeld, mensen komen in moeilijkheden door hoe jeugdzorg nu nog georganiseerd is. Daarom hebben we in onze reactie op de 'Wet verbetering beschikbaarheid zorg voor jeugdigen' vooral aangegeven hoe we voor ons zien dat het zou moeten.

lees verder

Jeugdhulp: Per­soon­lij­ke relaties met profes­sionals het aller­belangrijkste

Op donderdag 13 juni 2019 voert de Tweede Kamer een debat over de jeugdhulp. In een brief aan de Tweede Kamer geeft LOC namens jongeren, ouders en cliëntenraden in de jeugdhulp en jeugdbescherming enkele punten mee voor dit debat.

lees verder

LOC pleit bij con­sul­tatie Besluit Wmcz 2018 voor snelle invoering wet

Geplaatst op 23 mei 2019 - Thema's: Wmcz 2018
LOC heeft gereageerd op de internetconsultatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het Besluit Wmcz 2018. LOC vindt het belangrijk dat de Wmcz 2018 zo snel mogelijk van kracht wordt. We pleiten ervoor geen eindeloze discussies over het Besluit te laten ontstaan.

lees verder

LOC brief aan Eerste Kamer: ‘Wmcz snel aan­nemen’

Geplaatst op 15 januari 2019 - Thema's: Wmcz 2018
Op 15 januari 2019 vindt in de Eerste Kamer het voorbereidend onderzoek herziene Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) plaats. LOC pleit in een korte brief naar de Eerste Kamer om de wet snel aan te nemen.

lees verder

Tweede Kamer debatteert over jeugdhulp en jeugdbescher­ming

LOC Jeugd heeft een brief gestuurd naar Kamerleden om aandacht te vragen voor een aantal belangrijke zaken waar kinderen, jongeren en (pleeg)ouders in de jeugdhulp mee te maken hebben. Dit hebben we gedaan omdat op maandag 12 november de vaste commissie van VWS een wetgevingsoverleg heeft over het begrotingsonderdeel Jeugd.

lees verder

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.